Hoofdmenu

Gemeente Hoorn Team SportHulp nodig?
Telefoon: +31229252200

Hoofdcontent

Algemene voorwaarden voor aanbieders

Doel website www.hoornbeweegt.nl 

De website www.hoornbeweegt.nl laat op één plek het aanbod activiteiten in Hoorn zien. Gemeente Hoorn wil hiermee inwoners stimuleren, activeren en motiveren om te bewegen en mee te doen aan activiteiten. Met uiteindelijk doel om maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid en weinig bewegen tegen te gaan. Hierbij werken we graag samen met u als aanbieder in de gemeente Hoorn.

 

Om het doel van de website www.hoornbeweegt.nl te bereiken, werkt de gemeente samen met de vele aanbieders in Hoorn. Samen zorgen we voor een breed, passend, toegankelijk, leuk en leerzaam aanbod van activiteiten in de gemeente Hoorn voor alle doelgroepen en leeftijden op het gebied van:

 •   sport en bewegen
 •   kunst en cultuur
 •   zorg en welzijn

Afspraken met aanbieders van activiteiten

U kunt tijdelijke activiteiten aanbieden om inwoners kennis te laten maken met uw organisatie. Dit houdt in dat:

 • u de activiteiten aanbiedt onder uw eigen bedrijfsnaam en verantwoordelijkheid.
 • (ouders van) deelnemers die via www.hoornbeweegt.nl  aanmelden voor uw activiteiten, een  overeenkomst met u aangaan en niet met de gemeente Hoorn.
 • de gemeente Hoorn niet ziet wie zich hebben aangemeld voor uw activiteiten. Wel heeft de gemeente Hoorn inzicht in het aantal aanmeldingen voor uw activiteiten.
 • u als aanbieder, verantwoordelijk bent voor het verwerken van de persoonsgegevens van deelnemers aan uw activiteiten. Dat geldt voor de persoonsgegevens die u ontvangt bij de inschrijvingen via www.hoornbeweegt.nl als u deze verwerkt in uw eigen systemen en administratie.
 • de gemeente Hoorn verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die horen bij de persoonlijke accounts aangemaakt op www.hoornbeweegt.nl. Iedere persoon die zich wil inschrijven voor een activiteit op www.hoornbeweegt.nl, heeft een account nodig. Gemeente Hoorn is verantwoordelijk voor de beveiliging van www.hoornbeweegt.nl.
 • de gemeente Hoorn het recht heeft om uw activiteiten van www.hoornbeweegt.nl te verwijderen als er signalen van ontevredenheid of klachten zijn over uw activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de kwaliteiten van de trainer/instructeur/begeleiders, geschiktheid van de accommodaties, faciliteiten, materialen of veiligheid van deelnemers.

Aan welke voorwaarden moeten uw activiteiten voldoen?

Uw activiteiten op www.hoornbeweegt.nl:

 • sluiten aan bij het doel van de gemeente Hoorn.
 • zijn tijdelijk, met een maximum van 6 lessen of bijeenkomsten. Wilt u meer bijeenkomsten aanbieden? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
 • zijn zoveel mogelijk gratis. Indien nodig brengt u minimale kosten in rekening zodat de activiteit laagdrempelig en toegankelijk blijft voor alle deelnemers. Bijvoorbeeld alleen kosten voor de aanschaf of huur van materialen. De betaling voor activiteiten vindt plaats via iDEAL. Zijn de kosten hoger dan € 25? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
 • mogen geen verplichting naar een vast lidmaatschap zijn. Deelnemers mogen natuurlijk wel een lidmaatschap of overeenkomst met u aangaan.