Hoofdcontent

Ondersteuning Hoorn Sportakkoord

Het NOC NSF biedt ondersteuning in het kader van het Hoorn Sportakkoord. Denk aan trainingen, workshops, inspiratiesessies en procesbegeleiding. De ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingezet namelijk voor alle Hoornse sportclubs, bij een groepje sportclubs en bij individuele sportclubs. 

Aan welke ondersteuning kan je denken:

Thema Inclusief sporten en bewegen

·        Welkom op de club: workshop voor begeleiders, trainers en vrijwilligers

·        Aangepast sporten, hoe doe je dat? Een inspiratiesessie voor startende trainers

Thema Vitale sport- en beweegaanbieders

·        Procesbegeleiding voor de club: een verenigingstraject voor de club

·        Vrijwilligersbeleid, werving of behoud: een inspiratiesessie of opleiding voor commissieleden

·        Besturen met impact: Door het juiste gereedschap aan te bieden worden bestuurders op weg geholpen om de club nog beter te organiseren.

Thema Positieve sportcultuur

·        Positieve sportcultuur op de club: inspiratiesessie voor de club als geheel

·        4 inzichten over trainerschap: inspiratiesessie of workshop voor trainers

Thema Van jongs af aan vaardig in bewegen

·        Procesbegeleiding technische hart: begeleidingstraject voor trainers

Voorwaarden

·        De aanvraag wordt gedaan door een sportclub of stichting;

·        Er is een relatie met een of meerdere thema’s uit het sportakkoord;

·        De ondersteuning heeft geen betrekking op een specialistische, sport specifieke training of opleiding.

Uitgezonderd hierbij is ondersteuning die betrekking heeft op een kwetsbare doelgroep zoals in het Hoorns Sportakkoord benoemd.

 

Daarnaast moet de ondersteuning passen binnen minimaal één van de onderstaande uitgangspunten:

·        De ondersteuning richt zich de ontwikkeling van het bestuur of commissies;

·        De ondersteuning is gericht op een duurzame ontwikkeling met een lange termijneffect;

·        De ondersteuning richt zich op het versterken van de organisatie van de sportclub in zijn geheel of een onderdeel ervan.

 

Voor meer informatie over de Ondersteuning Hoorns Sportakkoord kan je terecht bij Mike van Mierlo Team Sport m.van.mierlo@hoorn.nl en Auke Abbekerk Vrijwilligerspunt Westfriesland a.abbekerk@vrijwilligerspunt.com.