Hoofdcontent

Hoorn Fit en Gezond!

In de week van 6 mei 2024 start de derde editie van het beweegprogramma ‘Hoorn Fit en Gezond!’. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor inwoners met overgewicht (een BMI van 27 óf hoger). Met het programma leert u een gezonde leefstijl aan. We gaan voor een duurzaam resultaat: gedragsverandering, verbetering van de conditie en fitheid, voedingstips (géén dietist) en indien gewenst gesprekken over ontspanning, slaap of zingeving. Het programma duurt 10 weken. Nieuw in deze editie is ook een beweegprogramma in de buitenlucht, waarbij verschillende beweegparken/pleinen in Hoorn worden bezocht!

 

De resultaten die uit de gezondheidschecks naar voren zijn gekomen, vormen de aanleiding voor dit beweegprogramma. Heeft u een BMI van 27 óf hoger, dan komt u ook in aanmerking. Let op, in verband met het overwedigende animo voor het programma en de beperkte ruimte bij deelnemende sportscholen, hebben wij de BMI verhoogd van 25 naar 27.

 

Uw BMI-waarde berekenen
U kunt uw BMI zelf berekenen; gewicht / (lengte x lengte). Als u bijvoorbeeld 65 kilo weegt en u bent 1,70 meter lang, dan berekent u uw BMI als volgt: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5.

Gezondheidschecks

Al enkele jaren doet een grote groep inwoners van 55+ mee aan de gezondheidscheck. Over alle wijken gezien heeft gemiddeld 37% van de bezoekers overgewicht (BMI 25 – 29,9) en 18% heeft zelfs ernstig overgewicht (BMI >30). Dit heeft geleid tot een samenwerkingsverband van Team Sport met Vredehof Fitness, Sportcentrum Hoorn, This is Fit, Generation Gym, Next Life Gym, Stichting Netwerk, gewichtsconsulent en duursportcoach Annemieke Bot en de leefstijlcoaches Ciska Gijsbers, Carine de Nijs en Gabrielle de Jong. Samen geven zij, ieder op hun eigen wijze, invulling aan het programma ‘Hoorn Fit en Gezond! Samen geven zij, ieder op hun eigen wijze, invulling aan het programma ‘Hoorn Fit en Gezond!’.

 

Programma

De aangesloten sportscholen bieden een beweegprogramma aan, waarbij u minimaal 2x per week sport. Daarnaast is er aandacht voor overige leefstijlonderwerpen. U start met een intakegesprek, de 0-meting. Na 5 weken volgt de 1-meting en na 10 weken de eindmeting. Als het programma afgerond is, of tussentijds beëindigd wordt, dan volgt er nog een afsluitend gesprek om het eindresultaat door te nemen. Deelname aan het beweegprogramma kost 50 euro. Deelname aan de workshops en coaching zit hier bij inbegrepen maar is niet verplicht. Let op, indien u al eerder heeft deelgenomen aan het programma 'Hoorn Fit en Gezond!', dan moet u een jaar wachten voordat u zich weer kunt inschrijven voor deze activiteit. 

 

Onderstaand kunt u het beweegaanbod terugvinden van de verschillende aanbieders. Hier kunt u zich ook direct aanmelden. 

 

Leefstijlcoaching

Leefstijl is een breed begrip. Bewegen is een belangrijk onderdeel van leefstijl, maar ook goede voeding, tijdige ontspanning, voldoende slaap en een zinvolle dagbesteding zijn onderdeel van een gezonde leefstijl. Naast het beweegprogramma bieden we daarom workshops en coachingsgesprekken aan.

 

In die gesprekken leert u met begeleiding van een leefstijlcoach, dagelijkse gewoontes veranderen. Om u goed te(blijven) voelen, voor meer energie, een betere balans in het leven, om af te vallen of minder last van stress te hebben. U leert gezonde gewoontes aan en geeft die een vaste plek in uw leven. Dat doet u door kleine stapjes te zetten. Uiteraard sluiten die aan bij uw motivatie, behoeften, fysieke toestand en uw sociale omgeving. De coach is erop gericht om u de eigen regie te laten pakken en vasthouden. Alleen dan kunt u uw gedrag blijvend veranderen. 

 

De leefstijlcoach

De leefstijlcoaching wordt gegeven door een BLCN gecertificeerd leefstijlcoach. Een BLCN leefstijlcoach is een expert op het gebied van duurzame gedragsverandering, die u ondersteunt bij het bereiken van uw leefstijldoelen. U bepaalt zelf waar u aan werkt en het tempo waarin u dat doet. De coach steunt u en daagt u uit.

 

Er zijn 1-3 gesprekken mogelijk in 3 maanden. U kunt zich aanmelden via de beweegcoach.