Gemeente Hoorn Team SportHulp nodig?
Telefoon: +31229252200

Hoofdcontent

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

Als u mee wilt doen met activiteiten op www.hoornbeweegt.nl, dan hebben wij uw gegevens nodig. U kunt (uw kinderen) inschrijven voor activiteiten op www.hoornbeweegt.nl als u een account hebt of u kunt ons mailen of bellen. Als u inschrijft voor een activiteit, heeft u een overeenkomst met de gemeente Hoorn of met de aanbieder. Dit hangt af van wie de activiteit organiseert. 

Welke gegevens gebruiken wij?

Gebruikgebruik Welke gegevens
Uw account, zodat u (en uw kinderen) kunt inschrijven  voor en deelnemen aan activiteiten passend bij de leeftijd, groep en het geslacht.

Voor- en achternaam
Emailadres
Telefoonnummer
Inloggegevens
Geboortedatum
Geslacht
Groep van uw kinderen (alleen basis- en  voortgezet onderwijs)
De gekozen activiteiten

Om de statistieken en trendontwikkelingen anoniem te  meten, zoals deelname aan activiteiten (aantallen per  aanbieder, per school, geslacht). Hiermee kunnen we  activiteiten verbeteren en gericht inzetten.
Het systeem maakt deze statistieken. Wij zien geen  persoonsgegevens. Deze zijn alleen voor u te zien in uw  account.

Gekozen activiteiten
Leeftijd
Geslacht
Groep van uw kinderen (alleen basis- en voortgezet onderwijs)
School van uw kinderen (alleen basis- en voortgezet onderwijs)
Lidmaatschap vereniging ja/nee en reden ‘nee’.

Goed en veilig begeleiden van deelnemers. Medische gegevens als die van belang zijn voor de voor de veiligheid van de deelnemer tijdens de activiteit.


Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Via www.hoornbeweegt.nl kunt u zich ook inschrijven voor activiteiten van aanbieders in de gemeente Hoorn. Deze aanbieders kunnen via www.hoornbeweegt.nl zien dat u (of uw kinderen) zich hebt ingeschreven voor hun activiteit. Deze aanbieders gebruiken uw gegevens alleen voor de organisatie van de activiteit en om u verder te informeren. Met de aanbieders die activiteiten aanbieden op www.hoornbeweegt.nl hebben we afspraken gemaakt. Deze afspraken vindt u op deze website onder ‘Algemene voorwaarden aanbieders’.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De gemeente Hoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Categorie Bewaartermijn
Contactgegevens contactpersoon aanbieder Tot 1 jaar na de laatste activiteit.
Uw account met uw gegevens

Als u uw account beëindigd, verwijderen wij uw account en  gegevens binnen 30 dagen. Twee jaar na uw laatste inschrijving verwijderen wij uw account en gegevens omdat u niet actief bent.

Een aantal gegevens zoals deelname aan activiteiten, worden  anoniem bewaard voor onze statistieken en  trendontwikkelingen.   

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. De systemen en faciliteiten waar wij mee werken zijn goed beveiligd. We hebben goede afspraken gemaakt met de leveranciers van de systemen over een zorgvuldige en veilige omgang met uw gegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Wat zijn uw rechten?

Om grip te houden op uw persoonsgegevens heeft u een aantal rechten. Om gebruik te maken van uw rechten of meer informatie wilt, kunt u hier terecht: www.hoorn.nl/persoonsgegevens-aanpassen

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming heeft als belangrijkste taak om binnen de gemeente toezicht te houden op het naleven van de privacywet. Als u vragen of twijfels hebt over de omgang met uw persoonsgegevens, kunt u via privacy@hoorn.nl contact opnemen met deze functionaris.

Wet- en regelgeving en de toezichthouder

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn:

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bewaakt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie en kunt u terecht als u het niet eens ben met hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.